Seminaria ZFB

April 26, 2018
  •  Czwartek April 26, 2018  o godz. 13:15
     Mateusz Sitarz: Produkcja i zastosowanie innowacyjnych radioizotopów medycznych


    Opis:

    Wieleradioaktywnych izotopów jest powszechnie stosowanych w celach diagnostycznych iterapeutycznych. Jednak wraz z postępem medycyny nuklearnej, stawiane są nowewyzwania i wymagania, które spełniają jedynie wyjątkowe radioizotopy. Ich otrzymywanie,obróbka chemiczna i sposób zastosowania są dopiero w fazie badań. Na seminariumprzedstawię stan badań nad wybranymi takimi radioizotopami i ich znaczenie wramach współpracy Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, Wydziału FizykiUW, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz GIPARRONAX (Francja).

May 3, 2018
  •  Czwartek May 3, 2018  o godz. 13:15
     Dzień wolny od zajęć


Bookmark the permalink.