Seminaria ZFB

March 2, 2017
 •  Czwartek March 2, 2017  o godz. 13:15
   "Neuronalne podłoże stanu świadomości" referuje: dr Michał Bola IBD PAN


  Opis:

  W jaki sposób aktywność mózgu daje podstawę do powstania subiektywnego „strumienia świadomości”? Ponieważ „strumień świadomości” każdego z nas jest w pełni subiektywny, nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić czy druga osoba jest świadoma - możemy jedynie wnioskować o świadomości innych osób (lub jej braku) na podstawie obserwacji zachowania. Dlatego złożone zachowania, zarówno pojawiające się spontanicznie jak i w odpowiedzi na bodźce z otoczenia, wydają się nam intuicyjnie bardzo silnie powiązane z istnieniem świadomości. Jednak świadomość w formie wewnętrznie generowanych snów lub halucynacji występuje także w stanach gdy spontaniczne lub celowe zachowania nie są przejawiane, na przykład podczas snu REM lub anestezji z wykorzystaniem ketaminy. Ponadto, badania z wykorzystaniem technik neuro-obrazowania sugerują, że niektórzy pacjenci, którzy w skutek rozległych uszkodzeń mózgu nie wykazują spontanicznych ani celowych zachowań i są diagnozowani jako znajdujący się w stanie wegetatywnym (apalicznym), mogą jednak zachowywać pewien poziom świadomości.
  W moim wystąpieniu postaram się przybliżyć badania dotyczące neuronalnego podłoża stanu świadomości, kładąc szczególny nacisk na możliwą dysocjację pomiędzy zachowaniem a świadomością. Przedstawię także wyniki własnych badań, dotyczących aktywności i interakcji funkcjonalnych zachodzących w mózgu podczas poszczególnych faz snu, oraz podczas anestezji. Wyniki tych badań sugerują, że świadomość jest podtrzymywana gdy aktywacje oddalonych od siebie obszarów mózgu pozostają częściowo niezależne, ale kiedy aktywność mózgu staje się nadmiernie skorelowana i współzależna świadomość zanika.

March 9, 2017
 •  Czwartek March 9, 2017  o godz. 13:15
   referuje mgr Mateusz Wiliński, ZFB

  Gdzie: Sala 1.40, Pasteura 5


Bookmark the permalink.