Seminaria ZFB

October 25, 2017
  •  Czwartek October 25, 2017  o godz. 13:15
     Ewelina Knapska: Neuronalne podloze emocji przekazywanych spolecznie


November 8, 2017
  •  Czwartek November 8, 2017  o godz. 13:15
     Łukasz Kowalik


Bookmark the permalink.