Seminaria ZFB

January 24, 2018
  •  Czwartek January 24, 2018  o godz. 13:15
     Aleksandra Kołodziej: Czy asymetrię czołową w paśmie alfa można traktować jako biomarker zaburzeń nastroju?


March 8, 2018
  •  Czwartek March 8, 2018  o godz. 13:15
     Tomasz Lorenc: Radioembolizacja wątroby


Bookmark the permalink.