Home

Zakład Fizyki Biomedycznej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi interdyscyplinarne badania na styku fizyki z medycyną, neurobiologią, psychologią, ekonomią i socjologią. Wszystkie wymienione tu dziedziny charakteryzują się dużą złożonością badanych obiektów i zjawisk. Systematyczne ich badanie możliwe jest za pomocą ścisłych narzędzi i pojęć dostarczanych przez fizykę.