Ćwiczenia z elektrodynamiki dla neuroinformatyków: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 61: Linia 61:
  
 
== Wyniki kolokwiów i egzaminu==
 
== Wyniki kolokwiów i egzaminu==
<--
+
 
 
<div style="text-align:center;">
 
<div style="text-align:center;">
  
Linia 473: Linia 473:
  
 
</div>
 
</div>
-->
 
  
 
== Zagadnienia na egzamin ustny ==
 
== Zagadnienia na egzamin ustny ==

Wersja z 11:46, 23 wrz 2015Elektrodynamika dla neuroinformatyków - ćwiczenia

Ogłoszenia bieżące

Terminy kolokwiów:

 • 24.11.2014, sala 2.03, w godzinach 9:00 - 12:00,
 • 19.01.2015, sala 1.02, w godzinach 9:00 - 12:00.


Termin egzaminu pisemnego (sesja I):

 • 06.02.2015, sala 1.01, w godzinach 09:00 - 13.00.

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej (sesja II):

 • 20.02.2015, sala 4.59, w godzinach 9:00 - 13:00.

Egzamin ustny w sesji poprawkowej odbędzie się w pokoju 4.59 w dniu 24.02.2015.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 11:15 - 13:00. Sala 1.37, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi prof. Krzysztof Meissner, pokój 4.44, ul. Pasteura 5 - główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW


Preferowany sposób kontaktu - e-mail: meissner@fuw.edu.pl

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

 • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
 • Posiadanie sumy punktów z dwóch kolokwiów nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.


 • Osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń dopuszczone zostaną do egzaminu pisemnego, a następnie ustnego (niezależnie od wyniku z części pisemnej).
 • Osoby nie mające tego szczęścia, muszą podejść do egzaminu pisemnego i uzyskać z niego przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Jeśli tak się stanie, to zostaną one dopuszczone do części ustnej egzaminu, w przeciwnym wypadku pozostaje sesja poprawkowa.


 • Kilku osobom posiadającym nadzwyczajnie dobre wyniki z kolokwiów oraz egzaminu pisemnego mogą zostać zaproponowane oceny końcowe. Możliwe jest oczywiście wzgardzenie takim podarkiem i próba podwyższenia zaproponowanej oceny poprzez egzamin ustny, co gorąco poleca prowadzący. Niestety, jak to w życiu bywa, może się również zdarzyć obniżenie oceny, a w skrajnych wypadkach skierowanie na egzamin w sesji poprawkowej.

Zadania ćwiczeniowe

Seria 0

Wyniki kolokwiów i egzaminu

KOLOKWIUM I
Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Suma
307362 1 1 0 2
321826 9 6 8 23
293382 0 0 0 0
306866 6 8 5 19
321833 2 4 4 10
307401 0 0 0 0
321837 5 9 8 22
321778 6 9 0 15
321846 6 7 2 15
321849 1 7 1 9
293389 1 1 0 2
291831 6 8 8 22
307295 1 3 2 6
321800 5 10 2 17
347562 8 9 3 20
321869 1 7 0 8
321804 2 8 0 10
307428 4 8 0 12
KOLOKWIUM II
Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Suma
5 1 3 9
9 8 6 23
0 1 6 7
8 4 5 17
10 7 5 22
0 0 0 0
10 7 7 24
9 4 9 22
7 2 9 18
10 1 5 16
4 0 2 6
7 7 9 23
0 3 5 8
7 4 6 17
7 8 5 20
10 2 10 22
0 0 0 0
0 1 5 6
EGZAMIN
Test teoretyczny Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Suma Wynik
1 1 5 0 0.18 Egz. popr.
7 7 9 4 0.71 4,5
1 1 2 2 0.13 Egz. popr.
6.5 6 9 8 0.67 4,5
4 7 10 5 0.57 Egz. ustny
0 0 0 0 0.00 Egz. popr.
5.5 10 9 7 0.79 5,0
5 7 10 7.5 0.68 4,5
4.5 6 5 7 0.57 Egz. ustny
3.5 9 9 2.5 0.50 Egz. ustny
3.5 0 0 1 0.14 Egz. popr.
6 10 9 5 0.77 5,0
0 0 0 0 0.14 Egz. popr.
6 6 9 6.5 0.63 4,0
6.5 10 9 1 0.68 4,5
7 9 7 5 0.56 Egz. ustny
0 0 0 0 0.10 Egz. popr.
0 0 0 0 0.18 Egz. popr.
EGZAMIN POPRAWKOWY
Numer indeksu Test teoretyczny Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Suma Wynik
307362 3 0 0 5 8 2
293382 5 1 5 3 14 Egz. ustny
307401 3 10 7 7 27 Egz. ustny
293389 2 1 2 1 6 2
307295 2 2 2 5 11 2

Zagadnienia na egzamin ustny

Poniżej znajduje się lista zagadnień na egzamin ustny. Proszę zwrócić uwagę, że NIE jest to zbiór pytań, z którego będzie następowało losowanie.

 • Równania Maxwell'a w próżni. Postać różniczkowa i całkowa w przypadku stacjonarnym. Zasada zachowania ładunku elektrycznego.
 • Opis potencjału pola elektrycznego [math]\vec{E}[/math] oraz magnetycznego [math]\vec{H}[/math]. Równania na potencjały.
 • Cechowanie potencjałów. Wybór punktu odniesienia.
 • Rozwinięcie multipolowe potencjału elektrycznego i magnetycznego. Moment monopolowy, dipolowy, kwadrupolowy. Zależność od wyboru układu odniesienia.
 • Równania Maxwell'a w materii. Równania materiałowe, podstawowe zależności dla typowych substancji. Opis potencjalny w jednorodnych, izotropowych dielektrykach.
 • Warunki graniczne dla pola elektrycznego i magnetycznego na styku ośrodków. Warunki zszycia dla potencjału elektrycznego.
 • Równania Poisson'a i Laplace'a. Zagadnienie Dirichleta i Neumanna (opis założeń i warunków brzegowych). Funkcja Green'a - rozwiązanie dla całej przestrzeni. Rozwiązanie równania [math] \bigtriangleup F = 0 [/math]. Metoda separacji zmiennych.
 • Zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego. Wektor Poynting'a, gęstość energii w próżni i w materii. Energia pola elektrostatycznego i magnetostatycznego.
 • Prądy stałe. Analogia z elektrostatyką dielektryków.
 • Własności fali elektromagnetycznej (płaskiej, monochromatycznej) w ośrodku jednorodnym przezroczystym bez źródeł - kierunki [math]\vec{E}[/math] oraz [math]\vec{B}[/math], zależności między [math]T, \lambda , \omega , k, u[/math]. Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna. Natężenie fali, wektor Poynting'a.
 • Fala elektromagnetyczna w izotropowym przewodniku - własności ogólne, różnice względem fali w dielektryku.
 • Zagadnienie Cauchy-Dirichleta. Opóźniona funkcja Green'a.
 • Potencjały opóźnione [math]V(\vec{r} , t)[/math], [math]\vec{A}(\vec{r} , t)[/math]. Równania Jefimienki - istota równań, różnice względem przypadku stacjonarnego pól [math]\vec{E}[/math] i [math]\vec{B}[/math].
 • Potencjały Li[math]\acute{e}[/math]narda-Wiecherta - postać potencjałów, istota.
 • Elementy składowe pola [math]\vec{E}[/math] ładunku poruszającego się. Rozkład kątowy promieniowania poruszającego się ładunku punktowego.
 • Pojęcie dipola prądowego, źródeł prądowych w przewodniku objętościowym. Prądu pierwotne i objętościowe (wtórne). Rodzaje źródeł prądowych w opisie zjawisk elektrycznych w układzie nerwowym.
 • Potencjał warstwy dipolowej. Zastosowanie zasady kąta bryłowego do opisu potencjałów od komórek nerwowych.
 • Różnice między EEG i MEG.
 • Problem odwrotny w EEG i MEG - metodologia, jednoznaczność rozwiązania.
 • Pojęcie „lead field” i praktyczne zastosowanie tego pojęcia do rozwiązania problemu wprost oraz problemu odwrotnego.