Historia i autorzy strony „Biologia Komórki/Metody badania komórek”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 09:08, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 16 366 bajtów +16 366 Utworzono nową stronę "==WPROWADZENIE== Badaniem komórek zajmuje się cytologia. Jest to nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych jaką jest..."