Historia i autorzy strony „Biologia Komórki/Starzenie się śmierć komórki”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:10, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 7291 bajtów +7291 Utworzono nową stronę "==STARZENIE SIĘ KOMÓRKI== Starzenie się to nieodwracalne zmiany struktury i funkcji komórek a także istoty międzykomórkowej. Czas życia komórek jest bardzo ró..."