Historia i autorzy strony „Chemia/Kształty przestrzenne cząsteczek wieloatomowych”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:21, 3 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 7975 bajtów +7975 Utworzono nową stronę "==Metoda VSEPR== *Metoda VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) polega na ocenie wzajemnego oddziaływania par elektronowych tworzących wiązanie pomiędzy atome..."