Historia i autorzy strony „Chemia/Roztwory doskonałe i rzeczywiste”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:24, 3 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 5677 bajtów +5677 Utworzono nową stronę "==Układy dyspersyjne== *Układem jest wyodrębniony obszar materii oddzielony od otoczenia wyraźną granicą. *Układ dyspersyjny to układ składający się z fazy z..."