Historia i autorzy strony „Chemia ogolna pracownia/Właściwości roztworów buforowych”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:40, 4 cze 2015Magdaz dyskusja edycje 16 114 bajtów +16 114 Utworzono nową stronę "==Wstęp== ===Roztwory elektrolitów === Cząsteczki elektrolitów ulegają pod wpływem rozpuszczalnika rozpadowi na jony. Proces ten nazywa się dysocjacją elektroli..."