Historia i autorzy strony „Chromatografia elektroforeza”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:51, 22 maj 2015Annach dyskusja edycje 3820 bajtów +3820 Utworzono nową stronę "==Zadanie 1== Chromatogram 1 uzyskano metodą chromatografii HPLC (highperformance liquid chromatography) dla próbki będącej mieszaniną dwóch cukrów A i B. Chromat..."