Historia i autorzy strony „Ciągi”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:57, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 37 386 bajtów +37 386 Utworzono nową stronę "__NOTOC__==Podstawowe definicje== ===Definicja ciągu=== ''Ciągiem'' nazywamy funkcję na zbiorze liczb naturalnych, tzn. przyporządkowanie każdej liczbie naturalnej..."