Elektrodynamika/Seria 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
 
Linia 58: Linia 58:
 
</ul>
 
</ul>
  
gdzie <math> k </math> jest pewną stałą.
+
gdzie ''k'' jest pewną stałą.
  
 
==Zadanie 4==
 
==Zadanie 4==

Aktualna wersja na dzień 11:14, 22 lis 2017

Elektrodynamika dla Neuroinformatyki

Seria 2


Zadanie 1

Dwa ładunki punktowe 3q oraz −q umieszczono w próżni w odległości a od siebie. Dla każdego z układów przedstawionych na poniższych rysunkach znaleźć moment monopolowy oraz dipolowy. Następnie znaleźć przybliżoną postać potencjału elektrycznego (we współrzędnych sferycznych) dla dużych odległości [math] \vec{r} [/math].

Seria2 3.png
Seria2 4.png
Seria2 5.png

Zadanie 2

Znaleźć moment dipolowy dla dyskretnych układów ładunków przedstawionych na rysunkach. Sprawdzić, jak zmienia się wynik w zależności od wyboru początku układu współrzędnych.


Seria2 1.png
Seria2 2.png

Zadanie 3

Na cienkim pręcie, ułożonym wzdłuż osi z i rozciągającym się od z = −a do z = +a, umieszczono ładunek o podanej niżej gęstości liniowej ładunku λ. Dla każdego przypadku znaleźć wiodący człon rozwinięcia multipolowego dla potencjału.

  • [math] \lambda = k \cos \left(\frac{\pi z}{2a}\right) [/math],
  • [math] \lambda = k \sin \left(\frac{\pi z}{2a}\right) [/math],
  • [math] \lambda = k \cos \left(\frac{\pi z}{a}\right) [/math],

gdzie k jest pewną stałą.

Zadanie 4

Znaleźć moment dipolowy oraz kwadrupolowy przedstawionego na rysunku układu ładunków. Czy i jak zmieni się wynik, jeśli przemieścimy układ współrzędnych o wektor [math] r\prime = [a , a , 0] [/math]? Jak w takiej sytuacji zachowa się moment dipolowy tego układu?


Zadanie 5

Znaleźć magnetyczny moment dipolowy dla prądu pochodzącego od poruszających się ładunków punktowych.


Zadanie 6

Znaleźć magnetyczny moment dipolowy płaskiego obwodu o polu powierzchni [math]S[/math], w którym płynie prąd o natężeniu [math] I [/math].