Historia i autorzy strony „Elektroencefalografia/Autorzy”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:03, 23 maj 2015Jarekz dyskusja edycje 166 bajtów +166 Utworzono nową stronę "* [http://durka.info Piotr Durka] * Anna Duszyk * Maciej Kamiński * Rafał Kuś * Urszula Malinowska * Izabela Mikuła * Piotr Suffczyński * Jarosław Żygierewicz"