Historia i autorzy strony „Elektroencefalografia/Metody analizy sygnałów EEG - przykłady”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 16:48, 23 maj 2015Jarekz dyskusja edycje 28 389 bajtów +28 389 Utworzono nową stronę " ==Desynchronizacja i synchronizacja EEG związana z bodźcem (ERD/ERS)== W rozdziale dotyczącym analizy sygnałów EEG w dziedzinie czasu opisaliśmy klasyczne podej..."