Elementarne informacje o budowie materii: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 25: Linia 25:
 
cząstki.
 
cząstki.
  
ednostką masy atomowej jest 1Da (dalton) zdefiniowany jako 1/12 masy
+
Jednostką masy atomowej jest 1Da (dalton) zdefiniowany jako 1/12 masy
 
atomu węgla <sup>12</sup>C, które tworzy 6 neutronów, 6 protonów oraz
 
atomu węgla <sup>12</sup>C, które tworzy 6 neutronów, 6 protonów oraz
 
6 elektronów. Masy protonów i neutronów są podobne i wynoszą około 1
 
6 elektronów. Masy protonów i neutronów są podobne i wynoszą około 1
 
Da. Masa elektronu to zaledwie ok. 1/1830 Da.<br />
 
Da. Masa elektronu to zaledwie ok. 1/1830 Da.<br />
 +
 +
Dlaczego masy atomowe w układzie okresowym pierwiastków nie są
 +
całkowite?
 +
 +
Przyczyna najistotniejsza jest banalna. Jądra poszczególnych
 +
pierwiastków posiadają wprawdzie (z definicji) tę samą liczbę
 +
protonów, lecz liczba neutronów w jądrze może dla tego samego
 +
pierwiastka przyjmować różne wartości. Jądra o określonym składzie
 +
nazywamy nuklidami, a różne nuklidy tego samego pierwiastka nazywamy
 +
jego izotopami (w praktyce te terminy często stosuje się
 +
zamiennie). Zakładamy, że skład izotopowy pierwiastków w naszym
 +
otoczeniu jest stały, gdyż powstały one znacznie wcześniej niż skorupa
 +
ziemska (zmienia się skład izotopowy tych pierwiastków, które
 +
posiadają niestabilne &mdash; ulegające rozpadowi &mdash; jądra. W chemii
 +
organicznej rzadko będziemy mieli styczność z takimi
 +
pierwiastkami). Masa atomowa jest średnią ważoną mas poszczególnych
 +
nuklidów wchodzących w skład danego pierwiastka, przy czym wagami są
 +
udziały (ułamkowe &mdash; procentowe) poszczególnych nuklidów. Przy
 +
obecności więcej niż jednego izotopu, średnia ta może nie być, i
 +
zwykle nie jest, liczbą całkowitą. Masy atomowe pierwiastków
 +
posiadających izotopy ulegające rozpadowi promieniotwórczemu zmieniają
 +
się z biegiem czasu (choć bardzo powoli i w stopniu bardzo
 +
niewielkim!).
 +
 +
Drugą ważną przyczyną jest fakt, że nukleony '''oddziałują ze sobą'''
 +
tworząc jądro atomowe. Energia tego oddziaływania (silnego!) jest
 +
wielka &mdash; istotna nawet w porównaniu z całkowitą energią zmagazynowaną
 +
w masie jądra atomowego (choć jednak dużo od niej mniejsza). Zgodnie
 +
z wnioskami płynącymi ze szczególnej teorii względności (równanie
 +
E=mc<sup>2</sup>), masa jest równoważna energii (zakładając, że
 +
prędkość światła w próżni c, a więc i c<sup>2</sup> jest wielkością
 +
stałą). Każda zmiana energii układu jest zatem związana ze zmianą jego
 +
masy. Skoro całkowita energia układu protonów i neutronów maleje o
 +
oddziaływanie między nimi, to musi mieć to odzwierciedlenie w spadku
 +
całkowitej masy. Swobodne nukleony „ważą” odpowiednio więcej niż te
 +
same nukleony związane w jądrze atomowym (tzw. defekt masy).
 +
 +
Trzecią &mdash; ostatnią &mdash; przyczyną niecałkowitości mas atomowych jest niezerowa masa
 +
elektronów, które są (obok nukleonów) składnikami atomów (także atomu węgla, dla którego
 +
zdefiniowano jednostkę masy atomowej!). Masy elektronów są zaniedbywanie małe w
 +
porównaniu z masami nukleonów, tak więc i poprawka mas atomowych ze względu na
 +
uwzględnienie masy elektronów jest znikoma i zaniedbywalna.
 +
 +
==Spektrometria mas==

Wersja z 07:27, 21 maj 2015

Spis treści

Chemia to nauka, której przedmiotem są atomy i molekuły oraz ich oddziaływania między sobą. Istotnie — atomy to najmniejsze składniki materii, którym można przypisać właściwości chemiczne.

Praktycznie cała masa atomów jest zlokalizowana w jądrach złożonych z protonów i neutronów, o rozmiarach rzędu 1fm = 10-5Å. Jądra są o 5 rzędów wielkości mniejsze niż „rozmiary” atomów!

Helium atom QM.svg

W skład jądra wchodzą protony (obdarzone ładunkiem elementarnym „+”) i nie posiadające ładunku neutrony. Były one przez długi czas uważane za cząstki elementarne — dziś wiadomo, że złożone są z mniejszych struktur zwanych kwarkami, które obecnie uznajemy za elementarne (nie wiadomo, czy liczba cząstek elementarnych jest skończona!).

Rozmiary atomów są umowne — „chmura” elektronów nie posiada ostrej granicy. Możemy powiedzieć, że liniowe wymiary atomów są rzędu Ångströmów (1Å = 10-10 m). Elektrony otaczające jądra, (podobnie jak niezwiązane w atomach elektrony) są cząstkami elementarnymi. Oznacza to, że nie przypisujemy im żadnej struktury wewnętrznej i uznajemy, że są punktowe. Tym niemniej elektrony w atomach będziemy traktować raczej jak fale stojące a nie jak cząstki.

Jednostką masy atomowej jest 1Da (dalton) zdefiniowany jako 1/12 masy atomu węgla 12C, które tworzy 6 neutronów, 6 protonów oraz 6 elektronów. Masy protonów i neutronów są podobne i wynoszą około 1 Da. Masa elektronu to zaledwie ok. 1/1830 Da.

Dlaczego masy atomowe w układzie okresowym pierwiastków nie są całkowite?

Przyczyna najistotniejsza jest banalna. Jądra poszczególnych pierwiastków posiadają wprawdzie (z definicji) tę samą liczbę protonów, lecz liczba neutronów w jądrze może dla tego samego pierwiastka przyjmować różne wartości. Jądra o określonym składzie nazywamy nuklidami, a różne nuklidy tego samego pierwiastka nazywamy jego izotopami (w praktyce te terminy często stosuje się zamiennie). Zakładamy, że skład izotopowy pierwiastków w naszym otoczeniu jest stały, gdyż powstały one znacznie wcześniej niż skorupa ziemska (zmienia się skład izotopowy tych pierwiastków, które posiadają niestabilne — ulegające rozpadowi — jądra. W chemii organicznej rzadko będziemy mieli styczność z takimi pierwiastkami). Masa atomowa jest średnią ważoną mas poszczególnych nuklidów wchodzących w skład danego pierwiastka, przy czym wagami są udziały (ułamkowe — procentowe) poszczególnych nuklidów. Przy obecności więcej niż jednego izotopu, średnia ta może nie być, i zwykle nie jest, liczbą całkowitą. Masy atomowe pierwiastków posiadających izotopy ulegające rozpadowi promieniotwórczemu zmieniają się z biegiem czasu (choć bardzo powoli i w stopniu bardzo niewielkim!).

Drugą ważną przyczyną jest fakt, że nukleony oddziałują ze sobą tworząc jądro atomowe. Energia tego oddziaływania (silnego!) jest wielka — istotna nawet w porównaniu z całkowitą energią zmagazynowaną w masie jądra atomowego (choć jednak dużo od niej mniejsza). Zgodnie z wnioskami płynącymi ze szczególnej teorii względności (równanie E=mc2), masa jest równoważna energii (zakładając, że prędkość światła w próżni c, a więc i c2 jest wielkością stałą). Każda zmiana energii układu jest zatem związana ze zmianą jego masy. Skoro całkowita energia układu protonów i neutronów maleje o oddziaływanie między nimi, to musi mieć to odzwierciedlenie w spadku całkowitej masy. Swobodne nukleony „ważą” odpowiednio więcej niż te same nukleony związane w jądrze atomowym (tzw. defekt masy).

Trzecią — ostatnią — przyczyną niecałkowitości mas atomowych jest niezerowa masa elektronów, które są (obok nukleonów) składnikami atomów (także atomu węgla, dla którego zdefiniowano jednostkę masy atomowej!). Masy elektronów są zaniedbywanie małe w porównaniu z masami nukleonów, tak więc i poprawka mas atomowych ze względu na uwzględnienie masy elektronów jest znikoma i zaniedbywalna.

Spektrometria mas