Historia i autorzy strony „Fizyka:Podstawowe wiadomości o promieniowaniu jonizującym”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:09, 19 maj 2015Magdaz dyskusja edycje 1832 bajty +1832 Utworzono nową stronę "Promieniowanie jest to przekazywanie energii na odległość. Przekazywanie energii za pośrednictwem cząstek lub fal elektromagnetycznych nazywamy promieniowaniem joni..."