Fizyka:Podstawowe wiadomości o promieniowaniu jonizującym

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 17:09, 19 maj 2015 autorstwa Magdaz (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Promieniowanie jest to przekazywanie energii na odległość. Przekazywanie energii za pośrednictwem cząstek lub fal elektromagnetycznych nazywamy promieniowaniem joni...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Promieniowanie jest to przekazywanie energii na odległość. Przekazywanie energii za pośrednictwem cząstek lub fal elektromagnetycznych nazywamy promieniowaniem jonizujacym. Powoduje ono jonizację ośrodka, przez który przenika, czyli odrywanie elektronów od obojętnych elektrycznie atomów i tworzenie jonów.

Rozróżniamy kilka rodzajów promieniowania jonizującego. Można je klasyfikować, ze względu na sposób w jaki dociera do obiektu oraz ze względu na sposób i miejsce powstawania.

Do napromienianego obiektu może docierać promieniowanie jonizujące w następujących postaciach:

  • promieniowanie pierwotne — emitowane ze źródła promieniowania i padające bezpośrednio na obiekt,
  • promieniowanie rozproszone — powstające w wyniku zderzeń cząstki i zmiany jej kierunku ruchu,
  • promieniowanie wtórne — powstające w wyniku oddziaływania cząstki, np. promieniowanie hamowania.

Pod względem właściwości fizycznych i sposobu powstawania, promieniowanie jonizujące możemy podzielić na:

  • promieniowanie rentgenowskie — promieniowanie elektromagnetyczne, powstaje w atomie poza jądrem w wyniku hamowania elektronów,
  • promieniowanie gamma — promieniowanie elektromagnetyczne, powstaje w jądrze atomu w wyniku rozpadu promieniotwórczego,
  • promieniowanie beta — promieniowanie korpuskularne (strumień cząstek elektronów lub pozytonów), powstaje w jądrze atomu w wyniku rozpadu promieniotwórczego,
  • promieniowanie alfa — promieniowanie korpuskularne (strumień cząstek α), powstaje w jądrze atomu w wyniku rozpadu promieniotwórczego,
  • promieniowanie neutronowe — powstaje w jądrze atomu w wyniku reakcji jądrowych. [1]

Więcej wiadomości znajdziesz w:


  1. dodać referencję