Historia i autorzy strony „Fizyka:Promieniowanie naturalne”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:12, 19 maj 2015Magdaz dyskusja edycje 5468 bajtów +5468 Utworzono nową stronę "Promieniowanie jonizujące nie jest wynalazkiem człowieka. Jest to naturalne zjawisko, występujące w przyrodzie i towarzyszące gatunkowi ludzkiemu od początku jego..."