Historia i autorzy strony „Fizyka III/Oscylator harmoniczny swobodny”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 22:15, 23 maj 2015Anula dyskusja edycje 21 212 bajtów +21 212 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Wstęp== Z wszelkiego radzaju drganiami mamy doczyniania w życiu codziennym. Na przykład codziennie korzystamy z prądu. Gdy pobieramy go z sieci miejskie..."