Historia i autorzy strony „Fizyka I FM/Kinematyka0”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:36, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 11 219 bajtów +11 219 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Wektory, układ współrzędnych== Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: * Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opis..."