Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład IX”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:21, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 5443 bajty +5443 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pokazy== #Odbicie impulsu falowego na falownicy ze zmianą fazy. #Pokazy w wanience do fal: fali płaskiej, kolistej, dyfrakcji, interferencji. #Pokaz fali s..."