Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład X”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:22, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 4468 bajtów +4468 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Pokazy== <ol> <li>Różne sposoby elektryzowania ciał. <ul> <li>Elektryzowanie balonów, <li>szklanych rur, <li>elektroskopy i elektryzowanie przez indukc..."