Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład XI”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:22, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 4643 bajty +4643 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Szczególny przypadek oddziaływania dwóch ładunków punktowych i pola centralnego.== <math> E_p=\frac{kqQ}{r}</math> — znak zależy od iloczynu ''..."