Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład XII”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:23, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 5889 bajtów +5889 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Prąd elektryczny== nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Aby zaistniało w ośrodku zjawisko prądu elektrycznego muszą być spełnione..."