Historia i autorzy strony „Fizyka I OO/Wykład XIII”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:23, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 8596 bajtów +8596 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Prawo Ohma== Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców. <math>I=\frac{U}{R}</m..."