Historia i autorzy strony „Histologia/Ogólne cechy fizyczne chemiczne tkanek”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:38, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 17 995 bajtów +17 995 Utworzono nową stronę "==Tkanki== Zespoły komórek (patrz. Rys. <xr id="fig:1"> %i</xr>) pełniących wyspecjalizowane funkcje oraz wytwarzana przez nie istota międzykomórkowa (która może..."