INFORMACJE O OPROGRAMOWANIU DO PRACOWNI EEG i SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH

Z Brain-wiki

Na zajęciach: Pracownia sygnałów bioelektrycznych, Pracownia EEG, Laboratorium EEG, Nowe technologie w fizyce biomedycznej wykorzystywany jest system Brain4fuw.

Podręcznik użytkownika systemu Brain4fuw znajduje się tu: