Kolokwia2014 2015 kol1: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zakres zagadnień do kolokwium I== ===Zagadnienia niezbędne do uzyskania 50-75% punktów z I kolokwium=== # Generacja sygnałów w oparciu o funkcję Delta...")
 
Linia 10: Linia 10:
 
# Rekonstrukcja sygnału na podstawie Transformaty
 
# Rekonstrukcja sygnału na podstawie Transformaty
 
# Obliczanie współczynników szeregu Fouriera
 
# Obliczanie współczynników szeregu Fouriera
 
===Zagadnienia niezbędne do uzyskania 75-90 % punktów z I kolokwium===
 
# Opanowanie powyższych zagadnień
 
 
# Wyznaczenie periodogramu dla sygnału okienkowanego wybranym typem okna
 
# Wyznaczenie periodogramu dla sygnału okienkowanego wybranym typem okna
# Widmo
+
# Związek pomiędzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału
## dla grup które będą miały widmo mocy - odczytanie mocy sygnału dla zadanej częstości na podstawie związku pomiedzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału
 
## dla grup które nie będą miały widma mocy - odczytanie amplitudy sygnału dla zadanej częstości na podstawie związku pomiedzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością synału
 
 
 
===Zagadnienia niezbędne do uzyskania 90-100 % punktów z I kolokwium===
 
# Opanowanie powyższych zagadnień
 
# Dodanie takiej ilości zer, która umożliwi odczytanie widma mocy dla zadanej częstości
 

Wersja z 17:50, 25 lis 2019

Zakres zagadnień do kolokwium I

Zagadnienia niezbędne do uzyskania 50-75% punktów z I kolokwium

  1. Generacja sygnałów w oparciu o funkcję Delta Diraca, Sinus, Gabora o zadanych parametrach (amplituda/częstość/faza/ częstość próbkowania/czas trwania). Generacja sygnałów w oparciu o sumę tych powyższych funkcji.
  2. Obliczanie splotu sygnału. Własności splotu
  3. Wykreślenie przebiegu mocy chwilowej sygnału w dziedzinie czasu. Wyznaczenie mocy całkowitej (energii) sygnału w dziedzinie czasu
  4. Narysowanie widma amplitudowego sygnału. Odczytanie amplitudy sygnału dla zadanej częstości na podstawie związku pomiedzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału
  5. Skala decybelowa widma
  6. Wczytywanie sygnału z pliku: binarnego i tekstowego
  7. Rekonstrukcja sygnału na podstawie Transformaty
  8. Obliczanie współczynników szeregu Fouriera
  9. Wyznaczenie periodogramu dla sygnału okienkowanego wybranym typem okna
  10. Związek pomiędzy rozdzielczością w dziedzinie częstości a długością sygnału