Laboratorium EEG

Z Brain-wiki


Informacje bieżące

Grupa 1
Grupa 2

Materiały dydaktyczne

Wprowadzenie do Matlaba

Metody czas-częstość

  • Wstęp do analizy obrazu
  • Metody czas-częstość
  • Zjawisko ERD/ERS
  • Filtry przestrzenne. Słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSR): zmiany mocy pasmowej i metody ślepej separacji źródeł

Zależności przyczynowe

Analiza danych z pakietem EEGLAB

Wielozmienne MP