Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ =Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia= <br/> == Ogłoszenia bieżące == <br/><br/><br/> == Termin zajęć == Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodni...")
 
Linia 46: Linia 46:
 
!Zadanie 7
 
!Zadanie 7
 
!Zadanie 8
 
!Zadanie 8
 +
!Zadanie 9
 +
!Zadanie 10
 
|-
 
|-
 
| 317905
 
| 317905
Linia 56: Linia 58:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 1,00
 +
| 1,00
 
|-
 
|-
 
| 335252
 
| 335252
Linia 66: Linia 70:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,33
 
| 0,33
 +
| 1,00
 +
| 1,33
 
|-
 
|-
 
| 322929
 
| 322929
Linia 76: Linia 82:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 1,00
 +
| 1,33
 
|-
 
|-
 
| 306766
 
| 306766
Linia 86: Linia 94:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 0,66
 +
| 1,00
 
|-
 
|-
 
| 264493
 
| 264493
Linia 95: Linia 105:
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 1,00
 +
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
|-
 
|-
Linia 106: Linia 118:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 1,00
 +
| 1,00
 
|-
 
|-
 
| 334134
 
| 334134
Linia 116: Linia 130:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,00
 
| 0,00
 +
| 0,66
 +
| 1,33
 
|-
 
|-
 
| 335240
 
| 335240
Linia 125: Linia 141:
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 1,00
 +
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
|-
 
|-
Linia 135: Linia 153:
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 0,66
 +
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,66
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 09:06, 2 cze 2015

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.


Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW

Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl

Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich wejściówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10
317905 0,33 0,00 0,33 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 1,00 1,00
335252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,33
322929 0,33 0,66 0,66 0,33 1,33 0,33 1,00 0,66 1,00 1,33
306766 0,00 0,00 0,00 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 0,66 1,00
264493 0,66 0,00 0,33 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00 0,66 1,00
320367 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00
334134 1,00 1,00 0,33 0,66 0,33 0,33 1,00 0,00 0,66 1,33
335240 0,00 1,00 0,66 1,00 0,66 0,00 1,00 1,00 0,66 1,00
290829 1,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,66 0,33 0,66