Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 169: Linia 169:
  
 
== Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach ==
 
== Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach ==
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 +
! colspan="11" style="text-align: center;" |
 +
|-
 +
!#
 +
!Zagadnienia
 +
|-
 +
|}
  
 
== Wyniki prezentacji==
 
== Wyniki prezentacji==

Wersja z 12:34, 7 cze 2015

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

We wtorek (09.06.15.) studenci będą mieli możliwość poprawienia jednej kartkówki.

Terminy prezentacji wyników pracy:

  • 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
  • 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.

Propozycje ocen:

  • 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.


Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW

Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl

Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
  • Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10
317905 0,33 0,00 0,33 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 1,00 1,00
335252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,33
322929 0,33 0,66 0,66 0,33 1,33 0,33 1,00 0,66 1,00 1,33
306766 0,00 0,00 0,00 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 0,66 1,00
264493 0,66 0,00 0,33 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00 0,66 1,00
320367 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00
334134 1,00 1,00 0,33 0,66 0,33 0,33 1,00 0,00 0,66 1,33
335240 0,00 1,00 0,66 1,00 0,66 0,00 1,00 1,00 0,66 1,00
290829 1,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,66 0,33 0,66

Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach

# Zagadnienia

Wyniki prezentacji

Numer indeksu Prezentacja 1 Prezentacja 2 Projekt
317905 1,00
335252 1,00
322929 1,0
306766 1,00
264493 1,00
320367 1,00
334134 1,00
335240 1,00
290829 0,50