Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 35: Linia 35:
  
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; float: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; float: left;"
! colspan="9" style="text-align: center;" |  
+
! colspan="11" style="text-align: center;" |  
 
|-
 
|-
 
!Numer indeksu
 
!Numer indeksu

Wersja z 09:07, 2 cze 2015

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.


Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW

Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl

Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich wejściówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10
317905 0,33 0,00 0,33 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 1,00 1,00
335252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,33
322929 0,33 0,66 0,66 0,33 1,33 0,33 1,00 0,66 1,00 1,33
306766 0,00 0,00 0,00 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 0,66 1,00
264493 0,66 0,00 0,33 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00 0,66 1,00
320367 1,00 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00
334134 1,00 1,00 0,33 0,66 0,33 0,33 1,00 0,00 0,66 1,33
335240 0,00 1,00 0,66 1,00 0,66 0,00 1,00 1,00 0,66 1,00
290829 1,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,66 0,33 0,66