Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 43: Linia 43:
  
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="11" style="text-align: center;" |  
+
! colspan="12" style="text-align: center;" |  
 
|-
 
|-
 
!Numer indeksu
 
!Numer indeksu
Linia 56: Linia 56:
 
!Zadanie 9
 
!Zadanie 9
 
!Zadanie 10
 
!Zadanie 10
 +
!Wynik łączny
 
|-
 
|-
 
| 317905
 
| 317905
Linia 68: Linia 69:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 0,75
 
|-
 
|-
 
| 335252
 
| 335252
Linia 80: Linia 82:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,33
 
| 1,33
 +
| 0,50
 
|-
 
|-
 
| 322929
 
| 322929
Linia 92: Linia 95:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,33
 
| 1,33
 +
| 1,00
 
|-
 
|-
 
| 306766
 
| 306766
Linia 104: Linia 108:
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 0,75
 
|-
 
|-
 
| 264493
 
| 264493
Linia 115: Linia 120:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 
|-
 
|-
Linia 128: Linia 134:
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 0,75
 
|-
 
|-
 
| 334134
 
| 334134
Linia 140: Linia 147:
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| 1,33
 
| 1,33
 +
| 0,75
 
|-
 
|-
 
| 335240
 
| 335240
Linia 152: Linia 160:
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 +
| 0,75
 
|-
 
|-
 
| 290829
 
| 290829
Linia 164: Linia 173:
 
| 0,33
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,66
 +
| 0,50
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 09:56, 16 cze 2015

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

We wtorek (09.06.15.) studenci będą mieli możliwość poprawienia jednej kartkówki.

Terminy prezentacji wyników pracy:

  • 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
  • 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.

Propozycje ocen:

  • 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.


Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW

Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl

Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
  • Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Wynik łączny
317905 0,33 0,00 0,33 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 1,00 1,00 0,75
335252 0,00 (1,00) 0,00 0,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,33 0,50
322929 0,33 0,66 0,66 (1,00) 1,33 0,33 1,00 0,66 1,00 1,33 1,00
306766 (1,00) 0,00 0,00 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 0,66 1,00 0,75
264493 0,66 0,00 0,33 (1,00) 1,00 0,66 1,00 1,00 0,66 1,00 1,00
320367 1,00 (1,00) 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00 0,75
334134 1,00 1,00 0,33 0,66 0,33 0,33 1,00 (0,66) 0,66 1,33 0,75
335240 0,00 1,00 0,66 1,00 0,66 0,00 1,00 1,00 0,66 1,00 0,75
290829 1,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,66 0,33 0,66 0,50
# Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach
1 Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów).
2 Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia).
3 Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu).
4 Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej).
5 Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).
6 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur.
7 Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.
8 Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach).
9 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur (ponownie).
10 Operacje macierzowe (iloczyn zewnętrzny).

Wyniki prezentacji

Numer indeksu Prezentacja 1 Prezentacja 2 Projekt
317905 1,00
335252 1,00
322929 1,00
306766 1,00
264493 1,00
320367 1,00
334134 1,00
335240 1,00
290829 0,50