Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 17: Linia 17:
  
 
== Kontakt z prowadzącym ==
 
== Kontakt z prowadzącym ==
Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Spustek, pokój 4.66, ul. Pasteura 5 - nowy, główny budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW
+
Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5  
  
Preferowany sposób kontaktu - e-mail: tspus@fuw.edu.pl
+
Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru
 
 
Możliwe jest zorganizowanie konsultacji z prowadzącym ćwiczenia, po uprzednim kontakcie e-mailowym.
 
  
 
== Warunki zaliczenia ==
 
== Warunki zaliczenia ==

Wersja z 11:15, 18 lut 2016

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

Terminy prezentacji wyników pracy:

  • 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
  • 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.

Propozycje ocen:

  • 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5

Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
  • Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Wynik łączny
317905 0,33 0,00 0,33 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 1,00 1,00 0,75
335252 0,00 (1,00) 0,00 0,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 1,33 0,50
322929 0,33 0,66 0,66 (1,00) 1,33 0,33 1,00 0,66 1,00 1,33 1,00
306766 (1,00) 0,00 0,00 0,33 0,66 0,33 1,00 0,66 0,66 1,00 0,75
264493 0,66 0,00 0,33 (1,00) 1,00 0,66 1,00 1,00 0,66 1,00 1,00
320367 1,00 (1,00) 0,33 0,33 0,00 0,00 1,00 0,66 1,00 1,00 0,75
334134 1,00 1,00 0,33 0,66 0,33 0,33 1,00 (0,66) 0,66 1,33 0,75
335240 0,00 1,00 0,66 1,00 0,66 0,00 1,00 1,00 0,66 1,00 0,75
290829 1,00 0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 1,00 0,66 0,33 0,66 0,50
# Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach
1 Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów).
2 Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia).
3 Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu).
4 Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej).
5 Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).
6 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur.
7 Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.
8 Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach).
9 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur (ponownie).
10 Operacje macierzowe (iloczyn zewnętrzny).

Wyniki prezentacji

Numer indeksu Prezentacja 1 Prezentacja 2 Projekt
317905 1,00 0,60 ND
335252 1,00 0,50 Analiza ASSR na plikach jd*
322929 1,00 0,60 ND
306766 1,00 0,75 Do ustalenia
264493 1,00 0,75 ND
320367 1,00 0,75 Porównanie MP5 z MP-matlab
334134 1,00 0,75 Porównanie ITC z EEGLAB do analizy fazowej
335240 1,00 0,50 Wielozmienne MP (topografia)
290829 0,50 0,00 Do ustalenia