Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 53: Linia 53:
 
!Wynik łączny
 
!Wynik łączny
 
|-
 
|-
| 317905
+
|
| 0,33
 
| 0,00
 
| 0,33
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,75
 
 
|-
 
|-
| 335252
+
|
| 0,00
 
| (1,00)
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 0,33
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| 1,33
 
| 0,50
 
 
|-
 
|-
| 322929
+
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| (1,00)
 
| 1,33
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,33
 
| 1,00
 
|-
 
| 306766
 
| (1,00)
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 0,75
 
|-
 
| 264493
 
| 0,66
 
| 0,00
 
| 0,33
 
| (1,00)
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
|-
 
| 320367
 
| 1,00
 
| (1,00)
 
| 0,33
 
| 0,33
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,75
 
|-
 
| 334134
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,33
 
| 0,33
 
| 1,00
 
| (0,66)
 
| 0,66
 
| 1,33
 
| 0,75
 
|-
 
| 335240
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 1,00
 
| 0,75
 
|-
 
| 290829
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,00
 
| 0,00
 
| 0,66
 
| 0,00
 
| 1,00
 
| 0,66
 
| 0,33
 
| 0,66
 
| 0,50
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 13:12, 23 lut 2016

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

Terminy prezentacji wyników pracy:

  • 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
  • 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.

Propozycje ocen:

  • 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5

Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
  • Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Wynik łączny
# Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach
1 Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów).
2 Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia).
3 Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu).
4 Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej).
5 Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).
6 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur.
7 Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.
8 Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach).
9 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur (ponownie).
10 Operacje macierzowe (iloczyn zewnętrzny).

Wyniki prezentacji

Numer indeksu Prezentacja 1 Prezentacja 2 Projekt
317905 1,00 0,60 ND
335252 1,00 0,50 Analiza ASSR na plikach jd*
322929 1,00 0,60 ND
306766 1,00 0,75 Do ustalenia
264493 1,00 0,75 ND
320367 1,00 0,75 Porównanie MP5 z MP-matlab
334134 1,00 0,75 Porównanie ITC z EEGLAB do analizy fazowej
335240 1,00 0,50 Wielozmienne MP (topografia)
290829 0,50 0,00 Do ustalenia