Laboratorium EEG/Info 2: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 72: Linia 72:
 
|-
 
|-
 
| 2
 
| 2
| Instrukcje warunkowe oraz rekurencja (silnia).
+
| Instrukcje warunkowe oraz pętle
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
| Manipulacja łańcuchami znaków oraz tworzenie prostej struktury (konwersja zapisu czasu).
+
| Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).
 +
| Operatory macierzowe i działające na elementach
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
| Zaawansowane przekształcenia macierzowe (macierz zawierająca elementy większe od średniej).
+
| Tworzenie i odwoływanie się do  struktury (konwersja zapisu czasu).
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
| Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy).
+
| Posługiwanie się komórkami (cell)
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
Linia 88: Linia 89:
 
| 7
 
| 7
 
| Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.
 
| Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.
|-
 
| 8
 
| Operacje macierzowe (elementy zawierające się w dwóch macierzach).
 
|-
 
| 9
 
| Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur (ponownie).
 
|-
 
| 10
 
| Operacje macierzowe (iloczyn zewnętrzny).
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 11:12, 24 lut 2016

Laboratorium EEG - grupa 2 - ćwiczenia


Ogłoszenia bieżące

Terminy prezentacji wyników pracy:

  • 15.05.2015, sala 4.59, w godzinach 12:00 - 15:00,
  • 12.06.2015, sala 4.59, w godzinach 09:00 - 12:00.

Propozycje ocen:

  • 16.06.2015, sala 4.59, godzina 12:00.


Termin zajęć

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 12:15 - 14:45 oraz w piątki, w godzinach 09:30 - 12:00. Sala 4.59, ul. Pasteura 5 - "nowy" budynek dydaktyczny Wydziału Fizyki UW.

Kontakt z prowadzącym

Zajęcia prowadzi Jarosław Żygierewicz, pokój 4.70 oraz Anita Gardias p. 3.49, ul. Pasteura 5

Preferowany sposób kontaktu - w czasie zajęć lub dyżuru

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zostaną zaliczone osobom, które spełnią dwa niezwykle proste warunki:

  • Posiadanie maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach,
  • Posiadanie sumy punktów z dwóch prezentacji oraz ze wszystkich kartkówek nie mniejszej niż połowa punktów możliwych do zdobycia,
  • Punkty będą przyznawane w sposób uwzględniający nie tylko stan wiedzy, ale także czynione postępy.
  • Osobom spełniającym powyższe warunki zaproponowana zostanie pozytywna ocena końcowa z Laboratorium.
  • Osoby nie mające tego szczęścia, otrzymają ocenę negatywną.
  • Możliwe będzie poprawienie zaproponowanej oceny na wyższą poprzez zrealizowanie dodatkowego projektu. Jego cel zostanie ustalony indywidualnie.


Wyniki kartkówek

Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Wynik łączny
# Zagadnienia sprawdzane na kartkówkach
1 Manipulacja wierszami i kolumnami macierzy (zmiana kolejności elementów).
2 Instrukcje warunkowe oraz pętle
3 Proste zagadnienia numeryczne (losowanie liczb spełniających warunek, przeszukiwanie macierzy). Operatory macierzowe i działające na elementach
4 Tworzenie i odwoływanie się do struktury (konwersja zapisu czasu).
5 Posługiwanie się komórkami (cell)
6 Wczytywanie danych z plików tekstowych do struktur.
7 Wczytywanie zapisów EEG (pliki .raw) do struktur.

Wyniki prezentacji

Numer indeksu Prezentacja 1 Prezentacja 2 Projekt