Laboratorium EEG/Wprowadzenie do syg online

Z Brain-wiki

Sygnał testowy

Do zabawy w dalszych częściach zajęć przyda nam się jakiś sygnał testowy. Dla ustalenia uwagi niech będzie to suma trzech sinusoid, nieco zaszumiona generowana przez poniższy kod:

import scipy.signal as ss
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Fs = 256
T = 5
t = np.arange(0,T,1/Fs)
f0 = 10
f1 = 17
f2 = 23
x = (np.sin(2*np.pi*f0*t) +
   np.sin(2*np.pi*f1*t ) +
   np.cos(2*np.pi*f2*t))
xn = x + np.random.randn(len(t)) * 0.08
plt.plot(xn)
plt.show()


Buforowanie: kolejka FIFO

W niektórych analizach wygodnie mieć fragment sygnału, który zawiera aktualnie otrzymane ze sterownika próbki sygnału wraz z pewnąliczbą poprzednich próbek. Do tego celu przydatna jest kolejka typu first-in-first-out (FIFO).

 • Poroszę zaimplementować i zilustrować działanie kolejki FIFO, o długości N_probek.

Program powinien pokazywać cały sygnał testowy, a poniżej jego dotychczas otrzymany fragment i zaznaczony fragment znajdujący się w buforze kolejki.

 • Proszę dopisać obliczanie i wykreślanie periodogramu dla aktualnego stanu kolejki.


Prosty detektor przekroczenia progu

Z naszego sygnału testowego zróbmy sygnał o zmiennej mocy. Np. tak:

s = xn*(1-0.5*np.sin(2*np.pi*1*t))
plt.plot(s**2)

Zaimplementuj przepuszczanie tego sygnału przez bufor FIFO. Dla każdego stanu bufora wylicz średnią kwadratową (ang. RMS root mean square): czyli pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów liczb w buforze:

[math]x_{SK} =\sqrt\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}.[/math]

Filtrowanie online

Ćwiczenie: Wykorzystanie pomiaru EMG do sterowania on-line

Przykładowy fragment kodu example.py umożliwiający odbieranie sygnału on line w pythonie przedstawiony jest poniżej.

from obci_cpp_amplifiers.amplifiers import TmsiCppAmplifier
import numpy as np
amps = TmsiCppAmplifier.get_available_amplifiers('usb')
amp = TmsiCppAmplifier(amps[0])

amp.sampling_rate = 512

amp.start_sampling()
gains = np.array(amp.current_description.channel_gains)
offsets = np.array(amp.current_description.channel_offsets)

def samples_to_microvolts(samples): # z jednostek wzmacniacza do mikrowoltów
  return samples * gains + offsets
  
while True:
  # 16 próbek w pakiecie, nieodebrane próbki się bufurują i można odebrać je później
  packet = amp.get_samples(16)
  print(samples_to_microvolts(packet.samples))
  print(packet.ts[0])
  print(packet.samples.shape, amp.current_description.channel_names)

Aby wykonać go w terminalu należy uruchomić polecenie,

/opt/braintech/bin/python3 example.py
Uwaga
aby zadziałało trzeba wyłączyć SVAROGa.

Proszę przetestować czy po podłączeniu wzmacniacza i uruchomieniu tego skryptu pojawiają się w terminalu wartości próbek.