Historia i autorzy strony „Matematyka:Matematyka II NI/Twierdzenie o lokalnej odwracalności”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:42, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 38 732 bajty +38 732 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Twierdzenie o lokalnej odwracalności== ===Wstęp motywacyjny=== ====Twierdzenie o funkcji odwrotnej dla funkcji jednej zmiennej==== Dla funkcji jednej zm..."