Historia i autorzy strony „Matematyka:Matematyka II NI/Własności RN”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:38, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 35 027 bajtów +35 027 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ <b>Własności <math> { \mathbb R}^N</math></b> ==Odległości i normy w <math> { \mathbb R}^N</math>== Będziemy się teraz zajmować funkcjami od <math>n..."