Historia i autorzy strony „Matematyka:Matematyka II NI/Wzór Taylora dla funkcji”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:44, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 27 872 bajty +27 872 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych== ===Wzór Taylora=== Niech <math> {\cal O}\subset { \mathbb R}^N</math> — zbiór otwarty. Niech <math>f:..."