Matematyka 1NI/Funkcja potęgowa

Z Brain-wiki

Funkcja potęgowa

Zadanie 1

Dla jakich wartości [math]x\in\mathbb{R}[/math] wyrażenie

[math]x^3+x^{-3}+x^{\frac{3}{2}}+x^{\frac{2}{3}}+x^{-\frac{3}{2}}+x^{-\frac{2}{3}}+x^{\pi}+x^{-e}[/math]

ma sens.
Zadanie 2

Rozwiąż równanie   [math]x=\sqrt{x+6}[/math].
Zadanie 3

Rozwiąż nierówność   [math]2x-1\lt \sqrt{2 x^2+1}[/math].
Zadanie 4

Rozwiąż nierówność   [math]4x\gt \sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}[/math].