Matematyka 1NI/Funkcje trygonometryczne

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 12:27, 22 maj 2015 autorstwa Anula (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "==Uwagi wstępne== Przystępując do ćwiczeń zakładamy, że studenci umieją <ol> <li> Szkicować wykresy funkcji trygonometrycznych, w szczególności znają znaki...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Uwagi wstępne

Przystępując do ćwiczeń zakładamy, że studenci umieją

 1. Szkicować wykresy funkcji trygonometrycznych, w szczególności znają znaki funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach
 2. Znają wartości tych funkcji dla argumentów [math]0[/math], [math]\frac{\pi}{6}[/math], [math]\frac{\pi}{4}[/math], [math]\frac{\pi}{3}[/math], [math]\frac{\pi}{2}[/math], [math]\pi[/math], [math]\frac{3\pi}{2}[/math],

 3. Znają podstawowe związki między funkcjami trygonometrycznymi
  [math]\sin^2 x+\cos^2 x=1 [/math],
  [math] \tan x \frac{\sin x}{\cos x}[/math],
  [math] \tan x \ctg x =1 [/math].
 4. Znają wzory na sinus sumy kątów i cosinus sumy kątów
  [math]\sin (x+y)=\sin x\cos y+\cos x \sin y[/math] ,
  [math] \cos (x+y)=\cos x\cos y-\sin x \sin y[/math]
  i jego konsekwencje
  [math]\sin (x-y)=\sin x\cos y-\cos x \sin y[/math],
  [math] \cos (x-y)=\cos x\cos y+\sin x \sin y [/math],
  [math]\sin (2x)=2\sin x\cos x [/math],
  [math] \cos (2 x)=\cos^2 x-\sin^2 x [/math].

Umiejętności te będziemy sprawdzać w poniższych zadaniach.


Zadania

Zadanie 1

Rozwiąż równania

a) [math]\cos x = 1[/math],

b) [math]\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}[/math],

c) [math]\cos x =0[/math],

d) [math]\sin x = 0[/math],

e) [math]\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}[/math],

f) [math]\tg x= \sqrt{3}[/math],

g) [math]\ctg x = - \sqrt{3}[/math].

h) [math]\cos x = \sin x[/math].
Zadanie 2

Rozwiąż nierówności

a) [math]2 \sin x \lt - 1[/math],

b) [math]3 \ctg^2 x \geq 1[/math].
Zadanie 3

Zredukuj następujące wyrażenia

a) [math]\cos (\pi-x)[/math],

b) [math]\cos (\frac{\pi}{2}+x)[/math],

c) [math]\sin (x-\pi)[/math],

d) [math]\sin (\frac{3}{2} \pi+x)[/math],

e) [math]\ctg (\frac{\pi}{2}+x)[/math],

f) [math]\tg (\frac{3}{2} \pi-x)[/math].

Zadanie 4

Znajdź wartość [math]\cos \frac{\pi}{8}[/math] (wynik może zawierać jedynie operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania liczb naturalnych).
Zadanie 5

Rozwiąż równanie [math]\cos (x+\pi) \cos(x+\frac{\pi}{2}) \ctg(x-\pi)=\frac{1}{2}.[/math]

Zadanie 6

Udowodnij, że

a) [math]\forall \alpha \not\in \left\{ k \pi \, | \, k \in {\mathbb Z} \right\}: \,\, \tg \frac{\alpha}{2}= \frac{1-\cos \alpha}{\sin \alpha}[/math],

b) [math]\sin \frac{\alpha}{2} =\pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}}[/math].

Zadanie 7

Pokaż, że [math]\cos x+\cos y= 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}[/math]
Zadanie 8

Wyprowadź wzory

a) [math]\sin x =\frac{2 \tg \frac{x}{2}}{1+\tg^2 \frac{x}{2}}[/math],

b) [math]\cos x =\frac{1- \tg^2 \frac{x}{2}}{1+\tg^2 \frac{x}{2}}[/math],

c) [math]\tg x =\frac{2 \tg \frac{x}{2}}{1-\tg^2 \frac{x}{2}}[/math].
Zadanie 9

Rozwiąż równania w zbiorze [math]]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[[/math]

a) [math]4 \sin^3 \theta+2 \cos^2 \theta-2 \sin \theta -1=0 [/math],

b) [math]\tan ^2 x- \tan x -3 + 3 \cot x = 0[/math].
Zadanie 10

Udowodnij, że jeżeli [math] \cos x \neq 0,\,\,\, \cos y \neq 0,\,\,\, \cos (x+y) \neq 0\,\,\,[/math] to [math] \tan(x+y)=\frac{\tan x + \tan y}{1-\tan x \tan y}[/math]