Matematyka 1NI/Wartość bezwzględna

Z Brain-wiki

Wartość bezwzględna

Zadanie 1

Rozwiąż równanie

[math]|x+1|+|x+2|=7[/math].
Zadanie 2

Rozwiąż równanie

[math]||||x+1|-2|+3|+4|=7[/math].
Zadanie 3

Jakimi figurami na płaszczyźnie [math]\mathbb{R}^2[/math] są następujące zbiory

  1. [math]\{(x,y) \in {\mathbb R^2}| \,\,\, |x+1|+|y+2| \leq 4\}[/math],
  2. [math]\{(x,y) \in {\mathbb R^2}| \,\,\, y=|x+1|+|x+2| +|x+3|\}[/math].