Historia i autorzy strony „Matematyka 1NI/Wielomiany i funkcje wymierne część I”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:26, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 12 356 bajtów +12 356 Utworzono nową stronę "<big>'''''Zadanie 1'''''</big> Dane są wielomiany <math> w_1(x)=x+7 </math>, <math> w_2(x)=x^2+7 </math> i <math> w_3(x)=7x^2+7x </math>. Znajdź wielomian <math> w_4(..."