Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Badanie przebiegu zmienności funkcji”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:06, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 7421 bajtów +7421 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ == <math>f(x)=4x^3-6x^2-9x</math> == ===dziedzina:=== dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych <math>{\mathbb R}</math>. ===miejsca zerow..."