Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Elementy rachunku macierzowego”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:08, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 10 575 bajtów +10 575 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== Dane są macierze: ::<math> A= \left[ \begin{array}{rrr} 1&0&5\\ 3&4&2 \end{array} \right] \qquad B= \left[ \begin{array}{r} 2\\4\\-1 \end{array..."