Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Funkcje elementarne dwóch zmiennych rzeczywistych”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 12:58, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 11 681 bajtów +11 681 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== Badamy kształt powierzchni zadanej wzorem <math>z=f(x,y)</math>, gdzie ::<math> f(x,y)=x^2+2xy-3y^2 </math> W tym celu znajdziemy miejsca zero..."