Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Obliczanie granic funkcji (przy użyciu definicji Heinego)”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:01, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 7294 bajty +7294 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ == <math>\lim _{x\rightarrow 0} \frac{a^x-1}{x}</math> == Wykorzystamy ciąg <math>c_n=1/n</math> zbieżny do zera. ::<math> \lim _{x\rightarrow 0} \frac{a^..."