Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Pochodne funkcji”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:04, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 7857 bajtów +7857 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== ::<math> \left(\frac{1}{x}\right)^{\prime }=(x^{-1})^{\prime }=-x^{-1-1}=-x^{-2}=-\frac{1}{x^2} </math> ==Zadanie== ::<math> \left(\frac{x^{4..."