Historia i autorzy strony „Matematyka 1 OO/Sumy szeregów liczbowych”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 13:00, 22 maj 2015Anula dyskusja edycje 13 112 bajtów +13 112 Utworzono nową stronę "__NOTOC__ ==Zadanie== Udowodnić, że suma szeregu ::<math> S=\sum _{n=1}^\infty a_{n} =\sum _{n=1}^\infty \frac{4(-1)^{n+1}}{2n-1} </math> jest skończona. Rozbija..."