Historia i autorzy strony „Metody Biofizyki Molekularnej/Kalorymetria”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 17:21, 21 maj 2015Annach dyskusja edycje 33 650 bajtów +33 650 Utworzono nową stronę "==Wstęp== '''Termodynamika''' — matematyczny opis ciepła i jego związku z energia mechaniczną i pracą. Umożliwia przewidywanie czy reakcja chemiczna (biochem..."